MUDr. Šárka Mičanová

Vystudovala  2. lékařskou fakultu UK v Praze, kde  ukončila studium promocí v r. 1989. Po ukončení univerzity  nastoupila na novorozenecké oddělení nemocnice v Č. Budějovicích. V rámci předatestační přípravy pracovala na dětské klinice nemocnice v Č.B. Z oboru pediatrie atestovala v roce 1996.

Jako matka 3 dětí  od roku 2004 začala pracovat na Zdravotním ústavu v oboru zdravotní prevence. Zde získala řadu zkušeností v poradnách zdravé výživy, snižování nadváhy a v dalším poradenství. Pracovala i v očkovacím centru, kde se zabývala  běžným i nadstandardním očkováním. Od roku 2008  začala pracovat jako lékařka na dětském obvodě, ordinaci  převzala v roce 2009.